top of page

पुरस्कार 

 26 मे रोजी देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकांची यादी

ग्रंथपुरस्कार (वार्षिक) समवर्षी 

27 मे वर्धापन दिन 

ग्रंथपुरस्कार (वार्षिक) विषमवर्षी

ग्रंथपुरस्कार (वार्षिक) प्रतिवर्षी 

ग्रंथकार पुरस्कार

ग्रंथकार पुरस्कार (वार्षिक) समवर्षी 

ग्रंथकार पुरस्कार (वार्षिक) विषमवर्षी  

ग्रंथकार पुरस्कार (प्रतिवर्षी)

विशेष पुरस्कार 

वर्षभर देण्यात येणाऱ्या विशेष पुरस्कारांची यादी 

bottom of page