मसाप ब्लॉग  

July 27, 2016

     

पुणे : आपल्याला बदलाची सुरुवात स्वतःपासूनच करावी लागते. कृती बदलायची असेल तर विचार बदला. विचार बदलायचे असतील भाषा बदला. भाषा बदलायची असेल तर मानसिकता बदला. तुम्ही बदला म्हणजे जग बदलेल. असा मंत्र साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त बालसाहित्यिक राजीव तांबे या...

July 21, 2016

            कादंबरी लेखनामागचे धगधगते अनुभव सांगत आपल्या अस्खलीत वाणीचा साक्षात्कार प्रसिद्ध ग्रामीण कादंबरीकार प्रा. व. बा. बोधे यांचे व्याख्यान रंगले. 

        निमित्त होते कै. वामन मल्हार जोशी यांच्या स्मृतिदिनाचे यावेळी व्यासपीठावर महार...

July 21, 2016

       महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने एक कवयित्री एक कवी हा नवीन कार्यक्रम सुरू झाला आहे. प्रारंभीच्या या आगळ्या वेगळ्या मैफिलीचा मान प्रसिद्ध कवी वसंत आबाजी डहाके आणि प्रसिद्ध कवयित्री डॉ. प्रभा गणोरकर यांना देण्यात आला. ज्येष्ठ  कवयित्री डॉ. नीलीमा गुंडी यांनी क...