© म.सा.प., पुणे 

Maharashtra Geet - Marathi
00:00 / 00:00
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Total visitors: 

Website Designed & Developed By: 

सक्षम लेखक, सजग वाचक

एक लाख लेखक आणि एक कोटी वाचक

यांना जोडणारी अभिनव साहित्य चळवळ 

www.sahityasetu.org

दुर्मीळ इ-ग्रंथ पेढी 

मराठी भाषांतरासह महाभारत - काशीनाथ वामन लेले वाईकर

गांव - गाडा - त्रिंबक नारायण आत्रे

सद्वर्तन - गोविंद शास्त्री बापट

अपरोक्षानुभूति: - वि. वा. बापट

वेरुळचीं लेंणी - त्रिंबक गंगाधर धनेश्वर

पदार्थवर्णन - बाळाजी प्रभाकर मोडक

मेणबत्त्या - शंकर यज्ञेश्वर गर्गे

उष्णताशास्त्राची मूलतत्त्वे - बा. प्र. मोडक

पदार्थविज्ञान - रा. ब. केरो ल. छ्त्रे

पदार्थ विज्ञान शास्त्र - महादेव गोविंद शास्त्री

सांप्रतच्या लेखकांचे कर्तव्य - विनायक कोंडदेव ओक

लोकहितवादिकृत निबंधसंग्रह - अनंत प्रियोळकर

श्री महापुराणामृत - रा. ने. शहा

भक्तीपरमार्थपर कविता - नारायण केळकर

श्री संत गाथा - त्र्यंबक हरि आपटे

परशुरामभाऊ पटवर्धन चरित्र - गोविंद गोसावी

महाराष्ट्रकाव्यग्रंथ ४ - श्रीरंगनाथस्वामी निगडीकरकृत कवितासंग्रह

मयूरभारतसार - पांडुरंग बाक्रे

महाराष्ट्रकाव्यग्रंथ २ - दासोपंतचरित्र - वि. ल. भावे

भारतीय साम्राज्य उत्तरार्ध- ना. भ. पावगी

योगिराज सोहिरोबा नाथ कृत पारमार्थिक ओवीबद्ध किरकोळ ग्रंथ - संपा. न. चिं. केळकर

काशीची कत्तल - अनंत नारायण भागवत

विश्वनिरिक्षण - दामोदर सावळाराम 

रामकृष्ण वाक्सुधा - कृष्णाजी किनरे

पंचदशी - विष्णु वामन शास्त्री बापट

व्यापार सामाज्य - त्र्यंबक भास्कर शास्त्री खरे

स्फुटकाव्ये भाग ३ - मोरोपंत

स्फुटकाव्ये ३ व ४ - मोरोपंत

जीवन्मुक्तीविवेकसार - विष्णु वामन शास्त्री बापट

भाषाशास्त्र - नाना पावगी

बायबल - शास्त्रप्रतीकदर्शक कोश - जी. एच. फेरीस

हिंदुस्थानातील पाऊस व झाडे - बळवंत गणेश देशपांडे

अनेककविकृत कविता - जनार्दन बाळाजी मोडक

मराठी भाषांतरासह महाभारत - सं. काशिनाथ वामन लेले

समाजशास्त्राची तत्त्वे - नारायण लक्षण फडके

सृष्टिशास्त्राची मूलतत्त्वे - उत्तरार्ध भाग १ -  बा. प्र. मोडक

सेंद्रिय रसायनशास्त्र पूर्वार्ध भाग - १ - बाळाजी प्र. मोडक

श्रीमंत थोरले सयाजीराव महाराज यांचे चरित्र - भाग १ व २ - अनंत भागवत

बाणभट्ट - पांडुरंग गोविंद शास्त्री पारखी

मेकॉलेसाहेबांचे चरित्र - नारायण फडके

अर्ल ऑफ मेयो यांचे चरित्र - विष्णु वा. नाटेकर

ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर यांचे चरित्र

चुडालाख्यान - हंसराज

ज्ञेयमीमांसा उत्तरार्ध - नारायण लक्ष्मण फडके

उज्जयिनी दर्शन - सं. सूर्यनारायण व्यास, डॉ. बूलचंद्र आणि गोपाल व्यास

महाराष्ट्रकाव्यग्रंथ ३ - नागेशकविकृत सीता स्वयंवर

झुंजारराव - गोविंद बल्लाळ देवल

संस्कृत ते इंग्रजी कोश - वामन शिवराम आपटे

रंगराव - सौ. काशीबाई कानिटकर

आंजनेय - स. कृ. देवधर

The Kingdom of Happiness - J. Krishnamurti

Talks with Sri Ramana Maharshi - Sri Ramanasramam

हिंदुस्थानातील तारा - साळुबाई भा. तांबवेकर

लंडन येथील बड्या लोकांची गुप्त कृत्ये - कृ. बा. मांडे

हिंदुधर्म आणि सुधारणा - विद्याधर पंडित

सरस्वती मंडल - रामचंद्र भि. गुंजीकर

मोठ्या लोकांचा जीवनक्रम व चारित्र्य

अभंगांची गाथा - तुकाराम तात्या

पदार्थविज्ञान शास्त्र - केरो लक्ष्मण छत्रे

शिक्षण व मानसशास्त्र - नारायण कृष्ण भावे

बालोद्यानशिक्षणमार्गदर्शिका - गणपत बा. बोरवणकर

ब्राह्मण आणि त्यांची विद्या - महादेव शि. गोळे

नाट्यकलारुक्कुठार - सदाशिव नारायण ठोसर

निबंधमाला भाग २ - कृष्णराव बापूजी मांडे

विचारमाला - विष्णु य. मोकाशी

निबंध आणि भाषणे - अनंत आत्माराम मोरमकर

सार्थ वाग्भट - ग. कृ. गद्रे

उपनिषत्परमामृतम - परशुराम हरि थत्ते

धर्मशास्त्राची मूलतत्त्वे - नारायन केशव अलोनी

गद्यरत्न समुच्चय भाग २ - ल. ग. लेले

निबंधमाला भाग १ - कृष्णराव बापूजी मांडे

लघुकाव्यमाला  भाग ४- नारायण चिं. केळकर

नवनीत - मराठीकवितांचे वेंचे - परशुराम पंत गोडबोले

महाभारत - भीष्मपर्व - वामन दाजी ओक

स्फुटसंग्रह भाग १ - विनायक ल. भावे

महाभारत द्रोणपर्व - दामोदर केशव ओक

केकावलि - मोरोपंत

अनेक कवि कृत कविता भाग १ - जनार्दन बाळाजी मोडक

बृहद्दशम भाग १ व २ - बाबाजी अनंत प्रभु तेंडुलकर

मंत्रभागवत - द्वितिय माला - मोरोपंत

जगाच्या इतिहासाचे सामन्य निरुपण - जनार्दन बाळाजी मोडक

भारतीय साम्राज्य पूर्वार्ध - ना. भ. पावगी

भारतीय साम्राज्य - ना. भ. पावगी

भारतीय साम्राज्य उत्तरार्ध - ना. भ. पावगी

चितूरगडचा वेढा - नागेशराव विनायक बापट वाईकर

भोपाळसंस्थानचा इतिहास - माधवराव व्यंकटेश लेले

फ्रेंच आणि जर्मन लोकांच्या लढाईचा इतिहास - शिवराम ग. वाब्रस

सहावे पुस्तक

Elementary Reading in Murathi - माधवराव मोरोजी

झुंजारराव नाटक - गोविंद बल्लाळ देवल

नित्यानित्यविवेक - राजाराम केशव कुळकर्णी

आत्मविद्या - रा. रा. हरि गणेश गोडबोले

सुलभवेदान्तगुच्छ भाग ३ - महादेव रा. प्रधान

मुकुंदरायकृत परमामृत - गणेश बाबाजी माटे

श्रीमतभगवद्गीता - चिंतामण गंगाधर भानु

भागवतरहस्य - नारायण पैकाजी पंडित

अद्वैतमीमांसा - महादेव राजाराम बोडस

महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण - दादोबा पांडुरंग तर्खडकर

बालबोध मराठी व्याकरण - रामचंद्र भि. जोशी

मराठी व्याकरणावरील निबंध - रामचंद्र भि. जोशी

न्यायशास्त्र - मोरो केशव दामले

मराठी भाषेचा नवीन कोश - रघुनाथ भास्कर गोडबोले

इंग्रजी ते संस्कृत शब्दकोश - वामन शिवराम आपटे

Dhaturupakosa - Dharmaraja Narayen Gandhi

शुद्ध मराठी कोश - बापट वि. रा. आणि पंडित बा. वि.

संस्कृतप्राकृतशब्दकोश - अनंत शास्त्री तळेकर 

संस्कृत व प्राकृत कोश - नारो आपाजी गोडबोले

भारतखंडाचा अर्वाचीन कोश - गोडबोले, रघुनाथ भास्कर

महाराष्ट्र भाषेचे कोशाची पुरवणी

विचाररत्नाकर - वासुदेव न. उपाध्ये

धर्ममीमांसा - शंकर बा. दिक्षित

बाळमित्र - सादाशिव काशिनाथ छत्रे

मराठी अमरकोश - गो. य. हेर्लेकर

लोखंडी रस्त्याचे संक्षिप्त वर्णन - कृष्णाशास्त्री भाटवडेकर

श्री एकनाथ महाराजांच्या अभंगांची गाथा - रा. र. तुकाराम तात्या

एकनाथ - गोविंद गोपाळ टिपनीस

मयूरकृत - शंकर पांडुरंग पंडित

अनेक कविकृत कविता भाग २ - जनार्दन बाळाजी मोडक