• Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon

कार्यकारी मंडळ 

विश्वस्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी मंडळ (२०१६ ते २०२१)  व त्यांचे भ्रमणध्वनी/दूरध्वनी क्रमांक आणि ईमेल 

डॉ. शिवाजीराव कदम
 विश्वस्त मंडळ अध्यक्ष 
 मा. उल्हासदादा पवार
कार्यकारी विश्वस्त 
मा. यशवंतराव गडाख
विश्वस्त मंडळ सदस्य 
डॉ. तारा भवाळकर
उपाध्यक्ष 
डॉ. निर्मला ठोकळ
उपाध्यक्ष 
डॉ. चंद्रकांत शेवाळे
उपाध्यक्ष 

© म.सा.प., पुणे 

Maharashtra Geet - Marathi
00:00 / 00:00
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon

Total visitors: 

Website Designed & Developed By: 

एक लाख लेखक आणि एक कोटी वाचक

यांना जोडणारी अभिनव साहित्य चळवळ 

www.sahityasetu.org

सक्षम लेखक, सजग वाचक

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon